ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Site Map | Βοήθεια

Εισαγωγή
Περιεχόμενα
Σύνοψη Διαλέξεων 2016 - 2017
Επιλεγμένες Διαφάνειες Παραδόσεων
Βοηθητικά κείμενα
Ασκήσεις
Δημοσιεύσεις
Πρόσφατες Εξελίξεις
Βιβλιογραφία
Ανακοινώσεις

Tεχνικές Φασματοσκοπίας - PH 466

Η Φασματοσκοπία αποτελεί τη πειραματική βάση που πάνω της στηρίζεται η θεμελίωση κι εξέλιξη της κβαντικής θεωρίας. Φασματοσκοπικές παρατηρήσεις παρέχουν την έμπνευση και εξήγηση για τη κβαντική δομή της ύλης, όπως και των δυναμικών φαινομένων που συμβαίνουν κατά τις αλληλεπιδράσεις των δομικών της λίθων (ατόμων, μορίων, ηλεκτρονιών) μεταξύ τους ή με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε σύγχρονες φασματοσκοπικές τεχνικές κι αντίστοιχες εφαρμογές που βασίζονται στη χρήση λέιζερ και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οδηγούν σε μια καλύτερη και σε βάθος κατανόηση φαινομένων που αφορούν τη δομή των ατόμων και των μορίων και τη συμπεριφορά τους κατά την αλληλεπίδραση με ακτινοβολία. Οι τεχνικές αυτές εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας λέιζερ (μονοχρωματικότητα, ένταση, κατευθυντικότητα, συμφωνία) για εξαιρετικές σε επίπεδο ποιότητας και λεπτομέρειας παρατηρήσεις. Τέτοιες παρατηρήσεις όχι μόνο εξηγούν με πληρότητα γνωστά φαινόμενα αλλά οδηγούν και στη κατανόηση νέων κι «εξωτικών» φαινομένων που ήταν άγνωστα ή αδύνατο να συμβούν με τη χρήση συμβατικών φωτεινών πηγών. Από την άποψη αυτή η Φασματοσκοπία Λέιζερ αποτελεί αιχμή στο μέτωπο της σύγχρονης φυσικής και των διεπιστημονικών διασυνδέσεων της με τη Χημεία και τη Βιολογία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τα τελευταία 15 χρόνια, πέντε (5) Βραβεία Νόμπελ δόθηκαν για θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο της Φασματοσκοπίας Λέιζερ.

Το επίπεδο του μαθήματος προϋποθέτει την ύπαρξη βασικών γνώσεων δομής της ύλης. Η παρακολούθηση του είναι δυνατή (και σε συνέργεια) με τη ταυτόχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων Κβαντομηχανικής Ι και ΙΙ.

Διδάσκων (2016-2017):

Δημήτρης Σοφικίτης
E-mail: sofdim@iesl.forth.gr
Τηλέφωνο: +30-2810391275


© 2003 - 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής webmaster@physics.uoc.gr